Filmi ja kandideeri!

Videokandideerimisega tööle või praktikale saad näidata end isiksusena, tuua esile oma tugevused ja parimad suhtlmisoskused ning jääda silma unikaalse isiksusena. Kasuta lihtsalt ära igapäevases kasutuses olevate nutiseadmete potentsiaali ning CV.ee videokandideerimist.

 

Kui traditsiooniline CV on rohkem passiivne instrument, millega tööandjale edastada endast suur hulk taustainfot, siis videoformaat loob mõjusama võimaluse kõnetada potensiaalset tööandjat just oma hoiakuga ning isiksuse eripäraga. Tööturu innovatsioon peitub suuresti tulevastes tööotsijates endis – kas Sina oled valmis panustama tehnoloogilise üliühendatuse edasiviimisesse ka tööturule?

 

Videoformaadis elulugu

 

Arvukad uuringud on näidanud, et videod hakkavad üha enam maailma vallutama. Vaata kas või seda, mis toimub Facebookis, Instagramis ja SnapChatis. Seega on igati loogiline samm kasutada ära videoedastuse potentsiaali ka töö- ja praktikakohale kandideerides.

 

Innovaatilisema Eesti ettevõtted on juba välistanud ainult traditsioonilise CV põhjal otsuse langetamise ning ootavad kandidaadilt videoformaadis elulugu. Oled sa hea suhtleja? Seikleja? Näita oma stiili ja julget pealehakkamist! Või tõesta video abil, et oled tegus ja võtad oma põnevat hobi tõsiselt.

 

VideoCV on lühike videosalvestus kandidaadi kohta, mis annab potensiaalsele tööandjale ülevaate kandidaadi peamistest oskustest ja kogemustest. Sealjuures on oluline meeles pidada, et VideoCV-d kasutatakse tavalise CV täiendamiseks mitte asendamiseks.

 

Startup-Scouter Henri Viirok jagab päriskogemust: „Elisas soovime alati teha teada-tuntud tegevusi läbi uute nutikate viiside. Kui hakkasime värbama uusi Startup Scouteri praktikante, olime kohe kindlad, et me ei soovi seda teha traditsiooniliselt paber-CV ja motivatsioonikirja teel.

 

Tänases töökeskkonnas on suur roll avatud suhtlemisel ja meeskonnatööl, seega nägime, et VideoCV aitab meil saada kandidaatidest parema ülevaate. Kandidaatide selekteerimisele kulus ka vähem aega ja selle arvelt saime rohkem aega panustada kandidaatide hindamisele ja vaadata, kuidas nad meie meeskonda sobituksid.“

 

Kui tahad veenduda ja näha ka vastavat tulemust, et jääd tööandjale kandideerimisprotsessis silma, siis haara enda nutiseade ja kasuta enda potentsiaali! Foto: Unsplash

 

Intervjuu või kaamera – mugavustsoonist välja!

 

Kaamerad, sealhulgas pildistamine ja filmimine kipuvad loomult arglikku eestlast pigem hirmutama. Lihtsam on püsida enda mugavustsoonis ja täiendada taaskord enda klassikalises vormis CV-d ning saata see tööandjale teele ilma lisapingutuseta.

 

Ent tööandjal on selle võrra samuti lihtsam otsust langetada – teine kandidaat, kes otsustas mugavustsoonist välja tulla, saab eristumise tõttu plusspunkte ning on tööandjale Sinust paremini meelde jäänud.

 

Tööintervjuu nõuab niisamuti igalt kandidaadilt mugavustsoonist välja tulemise julgust ning muuhulgas ka ettevalmistust, et mõjuda professionaalselt. Videoformaadis CV loomine ei ole töövestlusest keerukam, kuna annab erinevalt intervjuust võimaluse proovida uuesti, kui sõnad läksid segamini või suur närv tabas ootamatult.

 

VideoCV-d luues on Sinu ees vaid ese – kaamera, ent intervjuul võib olla koguni mitmeid teisi kandidaate ja lisaks tööandja esindajad.

 

Samas, kui oled see julge, kes otsustab videoformaadis eluloo kasuks, siis kujutle filmides, et vaatad otsa siiski tööpakkujale, mitte seinale või arvutile.

 

Ole loomulik, ole Sina – niiviisi nagu Sa ka intervjuul päriskohtumisel oleksid. Näita enda isikupära, sest just see annab tööandjale ülevaate sellest, kui hästi võiks kandidaat nende töökeskkonda sobituda.

 

VideoCV-de kogemus on ka SA Innove Rajaleidja keskusel, kelle eesmärk oli saada tööjõuturult sobivaim ja parim tööjõud väikseima võimaliku kogukulu eest. Tööandjana valmistati ette videoformaadis töökuulutus, mis pälvis ligi 100 jagamiskorda sotsiaalmeedias.

 

Kandidaate laekus üle 40 ja video esitas 14 – video esitanud kandidaatidest osutusid valituks kolm spetsialisti, kes on tänaseks antud ettevõtte ridades tööl. „VideoCV on atraktiivne ja kaasaegne värbamisturunduse võimalus ja mugav vahend värbamaks uusi töötajaid. Kindlasti on tulevik videovärbamise päralt,“ võttis Rajaleidja esindaja videokogemuse kokku.

Kandideerimisprotsess – kes peaks kellele tagasisidet andma?

Tänapäeva konkurentsitihedal tööturul tasub ettevõttel tähele panna erinevaid võimalusi, kuidas oma ettevõttesse parimaid töötajaid saada. Seejuures on oluline mõista, mis võib mõjutada parimate töötajate ligi meelitamisel. Ei ole uudis, et kandideerimisprotsess on kahepoolne ja nõuab mõlemapoolset panust – nii tööotsijalt kui ka tööandjalt. See, mis värbamisprotsessile enamjaolt lõpupunkti paneb on tagasiside andmine kõikidele osalenud kandidaatidele. Esialgu kandideerimisprotsessis väga väikse osana näiv tagasiside andmine jääb ettevõtetel tihtipeale kahe silma vahele. Fookusesse jääb välja valitud kandidaat ning kandidaadid, kes enda vastust ootavad, on ununenud.

 

Lühike telegrammistiilis teade on parem, kui tagasiside täielik puudumine

 

Ettevõte eesmärk on üldjuhul leida kiiresti ja efektiivselt parim kandidaat, mistõttu tuleb tööandjal kahtlemata teha värbamisprotsessis valikuid, kus kõik kandidaadid ei võida. Ettevõttel tasub siinjuures kindlasti silmas pidada, et kõik need kandidaadid, kes sel korral valituks ei osutunud, võivad olla Teile sobivaks kandidaadiks juba järgmise vaba töökoha täitmise juures.

 

Kui mitte seda, siis  kandidaadid, kes tagasidet ei saanud, võivad oma negatiivset kogemust ka sõprade-tuttavatega jagada. Kui positiivse kliendikogemuse saanud klient jagab enda head kogemust keskmiselt 6 inimesega, siis negatiivse kogemuse osaliseks saanud klient jagab enda negatiivset kogemust keskmiselt 18 ümbritseva inimesega. Esialgu tühisena näiv tagasiside kujundab Teie ettevõttest pilti väljapoole. Ettevõtte hea maine ja hooliv suhtumine nii oma töötajatesse kui ka klientidesse on aga kindlasti oluliseks faktoriks edukal värbamisel.

 

Tagasiside ei ole tihtipeale just meeldivaim sõna – nii tööandjale kui ka kandidaadile, ent ei nõua suurt pingutust. Tagasiside andmine ei ole keeruline ja aegavõttev, kui kasutada näiteks CV.ee keskkonda, kus saab mugavasti ühe korraga saata tagasiside välja mitte valituks osutunud kandidaatidele nng hiljem ka neile, kes läbisid värbamisprotsessis eelvaliku.

Heaks tooniks on anda tagasiside telefoni teel nendele kandidaatidele, kellega olete juba kohtunud. See näitab, et ettevõte hoolib ja võtab vaevaks temale aega pühendanud kandidaadile isiklikult tagasisidet anda.

 

Kandideerimiskonkursil osalenutele esmase tagasiside andmisel võib samuti kandidaatidele välja tuua mõned peamised punktid, mis said oluliseks käimasoleva konkursi valiku tegemisel. Ent kui sellel hetkel ei ole kandidaadile midagi täpsemat ja sisulisemat veel öelda, siis parem lakooniline tagasiside, kui üldse mitte tagasisidet.

 

Teataja_koostöö_lahendus

Värbamisprotsess on kahtlemata kahepoolne protsess, kus on oluline roll nii tööotsijal kui ka tööandjal. Seetõttu on just koostöö parima lahenduse võtmesõna. Allikas: CV.ee


Eitav vastus ei tohiks tähendada mitteväärikat suhtumist

 

Kui vähegi võimalik, siis tasuks profiiliga mitte sobivatele kandidaatidele esmase tagasiside anda esmajärjekorras ja võimalikult kiiresti, sest inimesed teavad siis arvestada seda oma järgmistel valikutel ja järgmistel konkurssidel. Tõenäoliselt on aktiivselt tööd otsival kandidaadil niisamuti ees mitmeid töökohavalikuid, nii nagu ka ettevõttel kandidaatide näol.

 

Iga ettevõte on kokku puutunud kindlasti ka kandidaatidega, kes peale tagasiside andmist võivad ettevõtte valiku ja põhjuste kohta lisainfot küsida ning vahel olla seejuures ka negatiivselt meelestatud. Sellisel juhul tasub kindlasti rahulikuks jääda ning mõista võimalust, et see ei pruugi olla kandidaadi esimene eitav vastus, mistõttu on see kandidaadi enesekindlust ja lootust pärssiv. Võimalusel tasub siiski kandidaadile täiendavat infot anda ning kindlasti mitte kandidaati ootama jätta. Ka eitava vastuse korral saab kandidaadile väärika tunde jätta.

 

Kandidaadi tagasiside olulisus

 

Kuna värbamine on kahepoolne protsess, siis on väga oluline ka kandidaadi poolt korrektne infovahetus.  Kui kandidaat on oma kandideerimissoovist ettevõttele teada andnud, siis tasub ka temal olla korrektne kogu protsessi vältel. Sealhulgas tuleks ettevõttele tingimata anda teada erinevatest muudatustest seoses konkursile kandideerimisega.

 

Mitte üksnes ettevõttel, vaid ka tööotsijal tasub kindlasti kokkulepetest kinni pidada, sest vastasel juhul saab kannatada ka kandidaadi enda maine. Kui samas ettevõttes on tulevikus taas põnev töökoht vabanemas ning kandidaat peaks uuesti kandideerima, siis jääb ka ettevõttele eelnev negatiivne kogemus meelde. Tulenevalt selles on tõenäosus valituks saada kindlasti väiksem.

 

Mida teha, kui saad kandidaadina eitava vastuse?

 

Kui oled kandidaadina saanud eitava vastuse, siis tuleb mõista, et pärast kandideerimisprotsessi jagub töökohta enamasti vaid ühele kandidaadile ning mõnikord võib valitud kandidaadil olla veel ka mõni muu kasulik oskus, mida ettevõte esmalt ei osanudki töökuulutusse kirja panna. Teiseks aspektiks on inimestevaheline sobivuse olulisus ettevõtte sees, mida tuleb niisamuti mõista. Eitava tagasiside saamine ei ole mõistagi meeldiv, aga ettevõtte kontaktisikul ei ole pärast värbamisprotsessi lõppu enam võimalik teha mööndusi.

 

Negatiivsusest õhkuv tagasiside kandidaadilt võib jätta ettevõttele omakorda ebameeldiva kogemuse, mistõttu uue konkursi avanemisel ja valiku tegemisel võib ettevõte enda värbamistegevuses ettevaatlikuks muutuda.

 

Enne, kui kandidaat küsib pärast eitava vastuse saamist lisainfot ja põhjust, miks ta ei osutunud ettevõtte poolt valituks, tuleks kandidaadil eelnevalt analüüsida, kas ja mida ettevõtte vastus enese jaoks muudab. Näiteks, kui kandidaadil on teadmine, et ta on mõnel alal või mõnes keeles nõrgem, siis tasub end koolitada ning ettevõtte poolt esitatav lisainfo ei pruugi kandidaadi senist käekäiku oluliselt muuta. Ideaalis annab ettevõtte poolt esitatud põhjalikum tagasiside kandidaadile kätte info, mis paneks eitava vastuse saanud kandidaadi suuremalt unistama ja suuremalt tegutsema.

 

Seega ettevõtet tasub ka eitava tagasiside puhul tänada ja anda märku valmisolekust tulevikus taas kohtuma, kui samal ettevõttel vabanevad uued töökohad. See jätab tööotsijast mulje, kui inimesest, kes suudab ka mitte niivõrd meeldiva olukorra või infoga hakkama saada ja positiivselt edasi liikuda.

5 nõuannet Hanni Niidaselt: „Lapsehoolduspuhkuselt tööle – mis on tööturul muutunud?“

Mida mõelda ja kuidas tegutseda, kui on jõudnud kätte aeg, et naasta lapsehoolduspuhkuselt tagasi tööle? Virtuaalmess „Karjääripäev“ raames jagas enda kogemust personali- ja turunduse juhtimise alal tegutsenud kolme lapse ema Hanni Niidas: “Olen seda tüüpi naine, kes on parem ema, kui ta tööl käib.”

 

Inspireeriv kolme lapse ema Hanni Niidas

Inspireeriv kolme lapse ema Hanni Niidas

Lapsed lasteaeda ja täistööpäev on Sinu päralt

 

Viieaastaselt lapsehoolduspuhkuselt tööturulainetele naasnud Hanni on parasjagu tööotsingu etapis. Ent kolme lapse ema ei pelga juba tööotsingu perioodil teha iseseisvalt 8- tunniseid tööpäevi sel ajal, mil lapsed on lasteaias. „Kui lapsed on hommikul lasteaeda saadetud, siis alustan enese analüüsimisega, töö otsimisega, kandideerimisvideote ja enda kodulehekülje loomisega. Samuti motivatsioonikirjade ja CV-de loomine võtab aega – iga tegevus peab olema läbi mõtestatud.“ Hanni nendib, kui lapsed on lasteaiast tagasi, siis on ka õhtupoolik täis tohutut energiat. „Kõik on palju mõnusam ja meeldivam, kuna suudan ennast päevasel ajal realiseerida, tegutseda enesearengu nimel ning pühenduda õhtupoolikul täielikult perekonnale.“

 

Lapsehoolduspuhkuse etapi lõppemine

 

Nii turundus-, meedia- kui ka personalijuhina tegutsenud pereemal on tööle naasmise mõte  lakkamatult peas olnud. Ent kui koduste seinte vahel täitus 4 aastat, hakkas mõte tööle naasmisest intensiivistuma – pähe tekkisid küsimused „Kuidas ja kuhu edasi?“,  „Millised on minu arenguaspektid?“ ning „Kus ma soovin viie aasta pärast olla?“

 

Küsisime Hannilt hinnangut, mis on tema arvates viie aastaga tööturul muutunud. „Olles tööotsija kingades võin öelda, et konkurents tööturul on läinud tihedamaks, kui see varasemalt oli. Muutunud on ka see, kuidas Sa inimesena tööturule välja tuled – tööotsijatel on  tänasel päeval väga palju võimalusi, kuidas ennast presenteerida, arendada, analüüsida ning kasulikke tööriistasid, mille seast valida on niisamuti rohkelt.“

 

Hanni Niidas filmib ja monteerib parasjagu videosid ja presenteerib ennast tööturul just seeläbi. Igapäevaselt toimetab sihikindel Hanni ka isikliku koduleheküljega, mille on ta ise nullist loonud. „Traditsiooniline CV on saanud aastate jooksul täiendusi tehnoloogiliste võimaluste poolt,“ jagab Hanni ning neid uusi julgeid võimalusi ei jäta ta ka kasutamata.  

 

Hirmude kummutamiseks tuleb luua plaan

 

Olles pikka aega töö tegemistest eemal võib tahes tahtmata tekkida hirmutunne suure ja laia tööturu ees. Hanni julgustab: „Kui Sul on hirm või mure enda pärast, siis on see normaalne – Sa oled inimene.“

 

„Selleks, et enda hirme kummutada tuleb esmajoones luua plaan. Üksnes plaani põhjal on võimalik tegeleda eesmärgipäraselt enda unistuste nimel.“ Niidase sõnul on plaani loomine tõepoolest esimene asi, millega tööturule naasmisel alustada. „Plaani tegemine tundub tihtipeale ilusa jutuna – tegelikult on plaani tegemine päris asi ja sellega peab päriselt tegelema. Kui plaaniga tegeleda, siis see annab ka tulemusi ja ei ole sugugi raisatud aeg.“

 

5 nõuannet plaani loomiseks:

 

1. Kaardista ära enda tugevused: Sinu oskused töövõtjana ja Sinu head omadused, mis toetavad Sind karjäärivalikus. Küsi vajadusel tagasisidet oma sõpradelt, pereliikmetelt ja endistelt kolleegidelt: „Kui Sa mõtled korraks minule, siis millised 3 märksõna Sulle meelde tulevad?“

 

2. Selgita välja oma väärtused: näiteks, mis on Sinu elus kolm väärtust, millest Sa ei tagane ja mis hoiavad Sind sihikindlalt Sinu teekonnal.

 

3. Koosta endast profiil: kes Sa oled ja mida Sa pakud tulevasele tööandjale. Milline on Sinu niinimetatud liftikõne ehk 30-sekundiline lühitutvustus.

 

4. Loo resümee: uuri internetist, milliseks on traditsiooniline Wordi dokumendis Arial kirjastiilis Curriculum Vitae muutunud tänasel päeval. Eristumiseks saab endast luua näiteks video CV või persooni kodulehe.

 

5. Selgita enda jaoks välja, millises ettevõttes Sa tahad töötada, millised on selle ettevõtte väärtused ning milline on ettevõtte maine tööandjana. Eelpool mainitud ettevõttesse on motivatsioonikirja kirjutamine tunduvalt tulemuslikum ja kergem, sest lisaks muule on ka ühised väärtused tööandjaga hea ja oluline kokkupuute punkt, mille pinnalt edasi minna.

 

Lapsehoolduspuhkuselt tööle - plaani ja CV koostamine

Tee plaani koostamine enda jaoks lõbusaks ja mänguliseks! Foto: Unplash.com

 

Mine edasi, proovi, katseta

 

Kui plaan on loodud, siis Hanni julgustab võtma enda seltsiliseks enda hea sõbranna või pereliige. Seejuures on oluline ümbritseda ennast inimestest, kes julgevad Sulle öelda: „Mine edasi, proovi, katseta.“ Seega teiseks sammuks on mõelda läbi, kellega Sa sel perioodil suhtled. Vastusena peaks aga kõlama: „keegi, kes ei lase mul kohapeal seista.“

 

Vaata üle, millised võimalusi enese brändimiseks pakutakse ning julge küsida nõu karjäärispetsialistilt. Niiviisi saad endaga tulemuslikult tegeleda. Hanni kirjeldab, et võrreldes 5-10 aasta tagusega tulevad võimalused enese analüüsimiseks ja arendamiseks lausa ise kätte, kui neid osata märgata.

 

Kõige suurem murekoht lapsehoolduspuhkuse lõppedes võib olla järgmine: „Oled aastaid kodus olnud ja tegeled rutiinsete igapäevaste tegevustega, mis ei tekita enesekindlust, et suudad enda varasemate teadmiste, kogemuste ja oskuste teel teha midagi rohkemat kui senised igapäevased rutiinsed tegevused,“ jagab Hanni.  

 

Pea meeles, et Sinu hirmu ei kummuta see, kui jooksed igas suunas ning saadad meeleheitlikult CV-sid igasse ettevõttesse. Tähtis on fokusseeruda olulisele – võta ettevõtte valikul arvesse, et ettevõte peab aktsepteerima seda, et Sul on lapsed ja pakkuma vajadusel mõnevõrra paindlikkust töös. „Lapsed ei ole tööle asumisel küll vabandus, ent tuleb leida sobiv võimalus,“ kinnitab Hanni. Lõpetuseks, lapsed ei ole takistuseks ühelgi karjäärivalikul ja eneserealiseerimisel. Küsimus on vaid motivatsioonis, kokkulepetes ning äratundmisrõõmus, et liigud meelepärases suunas.

Karjäärinõustamine – kasulik eneseanalüüs ka täiskasvanule?

Ajapikku on välja kujunenud, et karjäärinõustamisele jõuavad noored, kes seisavad suure valiku ees, millist karjääriteed endale rajada. Täna lükkab aga selle müüdi ümber reaalsus, mistõttu karjäärinõustamise võiks läbida iga inimene vähemalt kord aastas või vastavalt oma karjääriarengu vajadustele. Mõte minna karjäärinõustamisele on märk tugevusest ja tahtmisest iseendaga tegeleda, et saavutada tööõnn ja rahulolu.

 

Karjäärinõustamine on hinnangute prii

 

Tõepoolest ei ole karjäärinõustaja soovituslik külastus vaid kooliõpilastele, kes seisavad laia karjäärimaailma valikute ees. Karjäärinõustamisele jõutakse ka keskeas, kui leitakse ennast punktis, mil hinge ei rikasta enam töö, mis varem silma särama pani. CV.ee värbamisjuht Maris Martin kinnitab, et sellisesse punkti jõudmine on inimlik ja lausa normaalsus, kuna elu jooksul on karjääriteekond pikk ning noorena on keeruline paika panna pidav ja suur karjääriline eesmärk – ümbruskond muutub, meie ise samuti muutume.

CV.ee värbamisjuht Maris Martin

Tuleb olla vastuvõtlik, kui leiad end situatsioonist, kus staažika töötajana ei rahulda Sind enam antud töökoht või koguni valdkond. Tähtis on seejuures panna enda jaoks paika praeguse töökoha plussid ja miinused – mis antud töökoha ja valdkonna juures meeldib ja mis mitte ning analüüsida, mida uuele teekonnale kaasa võtta või mida jätta. Veel olulisem on  aga mitte jääda seisakusse.

 

Mõte minna karjäärinõustamisele ei ole nõrkuse märk, vaid tugevus, oskus ja tahtmine endaga edasi tegeleda. Mõnikord on tarvis vaid väiksemat muutust – võib-olla töövaldkond sobib, ent võimalik, et võiksid muutuda hoopis tööülesanded või tasub liikuda valdkonna sees teisele ametipositsioonile. Selliste liikumiste puhul tasub kõigepealt uurida, ehk on võimalus organisatsioonisiseselt positsioone ümber mängida, kui tööatmosfäär rahuldab ja meeldib.

 

Ent mõnikord on inimeste tööelu segunenud töövälise eluga ning näib, et teist ei olegi. Töökoht võib inimesele hästi sobida, kuid enesele ei pühendata hoogsa tööelu tõttu aega ja töö ei ole enam nauditav. Selliste situatsioonide juures on koos professionaalse karjäärinõustajaga palju kergem ja hõlpsam leida lahendus, kuidas võiks iganädalaselt ja igapäevaselt leida aega iseendale. Seejuures tasub meeles pidada karjäärinõustamise kuldreeglit: „Karjäärinõustamisel ei anta hinnanguid.“

 

Karjäärinõustamise teenuse kasu on suurem, kui number, mida tuleb selle eest tasuda. Eriti, kuna tegemist ei ole igapäevaselt kasutatava teenusega, siis kord aastas karjäärinõustamisel mõtete vahetamine on kasulik investeering iseendasse ja oma karjääriteekonda. Värbamisjuht Maris Martin selgitab seejuures karjääri olemust ja olulisust: „Karjäär on teekond punktist A punkti B, kuhu vahepeale jäävad peatused, ringteed, käänakud, mis kuuluvad iga teekonna juurde. Kui oled sihi kaotanud või teelt kõrvale kaldunud, siis kõrvalise abiga on võimalik sihile tagasi saada. Kui sa naudid seda, mida sa teed, siis oled ise õnnelik, Sinu perekond, sõbrad ja kolleegid on samuti rõõmsamad.“

 

Enne karjäärinõustamist

 

Tihtipeale tekib küsimus, kas enne karjäärinõustamist tuleb teha eeltööd, et tunnike oleks efektiivsem? Või mida seal täpsemalt küsitakse? Reaalsuses on kõik lihtsam: isegi, kui nõustatav ei oska parasjagu öelda, mis on senises karjääriteekonnas läinud valesti, siis koha peal selgitatakse üheskoos välja, milles murekoht seisneb. Maris Martin kinnitab, et karjäärinõustamisel õigeid ega valesid vastuseid ei ole.

 

Kes aga soovib siiski valmistada ennast vaimselt ette, siis võib mõelda sellele, mis tegevused Sulle meeldivad ja millised ei meeldi. Küsida endalt kui palju nendest tegevustest Sa täna teed? Kuidas võiksid jõuda selle ametini, kus neid tegevusi teha saab? Millised on lisakoolitused, mida on selleks tarvis? Kel mõlgub peas mõte karjäärimuutusest, siis tasub mõelda sellele, kas täna on reaalselt majanduslik võimalik karjäärimuutust teha ja kas lähedaste tugi on selleks olemas. Maris Martin tõdeb, et karjääri muutmine on inimesele uus avastus iseendas. „Tihtipeale on inimesed mõelnud muutusele, ent lõpliku sammu astumiseks on tarvis nõustajaga mõtteid peegeldada. Enamjaolt on vastused inimese sees olemas, aga karjäärinõustamise teel jõuab inimene selgusele ja saab alustada edasiste sammudega, et muuta enda karjääriteekonda.“ 

 

Karjääriteekond võib peita endas niisamuti tõuse ja mõõnasid, keerdkäike ja põnevaid kurve. Foto: Unsplash.com

 

Millal minu karjääritsükkel hakkab täituma ja kas siis oleks aeg minna karjäärinõustamisele?

 

CV.ee poolt läbi viidud tööturu sügistrendide uuringus selgus aga, et inimesed, kes olid ametis rohkem kui 5 aastat, olid enda tööeluga rahulolevamad, kui need töötajad, kes on olnud ühes ettevõttes pool aastat või alla selle. Seda võib selgitada asjaolu, et kui inimene on leidnud stabiilse päevarütmiga töö, siis õpib seda tööd armastama ja leiab järjest enam pisikesi nüansse, millest tööelus rõõmu tunda. Teisalt võib see tähendada aga seda, et suurema tööstaažiga inimesed on seadnud ennast ajapikku mugavustsooni, mistõttu on ka rahulolu suurem.

 

Kuuldatavasti on levinud ütlus, et karjääritsükkel käib seitsme aasta kaupa. Tänasel päeval on ühes töökohas töötamise aeg siiski lühenenud – eriti nooremal põlvkonnal. Täna võib ka viieaastast töökogemust pidada küllaltki pikaks tööstaažiks ning uusi väljakutseid minnakse otsima mõneaastase tsükliga. Seejuures ei tasu ka tööandjal mõista töötajat või kandideeritavat hukka, kuna järjest enam, eriti noorte seas, liigutakse edasi, et astuda uutele väljakutsetele vastu.

 

Karjäärinõustamisele on aga oodatud kõik inimesed, kes sooviksid hoida oma tööelu, karjääriteekonda kontrolli all – mistahes eluperioodil ja ajahetkel.

 

Kuula Maris Martini seminari karjäärinõustamisest siit:

Kolm sammu, kuidas uude töösse sisse elada

Omniva AS kommunikatsioonijuht Kaja Sepp on olnud nii juhi kui ka tööotsija kingades ning räägib meile enda loost, mille võtab kokku kolme punktiga, mida igaüks võiks meeles pidada. Kaja vahetas töökohta poolteist aastat tagasi. Olles pikalt töötanud telekommunikatsioonis, sukeldus ta täiesti uude valdkonda. Millise jõu abil suutis Kaja muutuste ja sisseelamisperioodi võimalikult meeldivaks endale muuta? Kaja kuldaväärt soovitused kõlavad järgmiselt:

 

1. Ole oma uue töökoha, ettevõtte ja tegevusvaldkonna fänn.

 

Kui oled teinud oma tööd südamega, tundub eelmine ettevõte veel kaua oluline. Aga peamine on keskenduda uuele! Mida siiramalt oled töökohta vahetades uskunud oma valiku õigusse, seda kergem on vaimustuda. Ja sa ju tead, kui palju lihtsam on teha asja, millest oled vaimustunud? Minul läks selles osas hästi, et teadsin juba pärast esimest vestlust – “jess! see on ettevõte, kus ma tahan töötada.” Omnivas oli nii palju teha, ettevõte ise ja kogu tegevusvaldkond olid põnevas pöördepunktis – vanast armast postimaailmast rahvusvahelisse pakiärisse. Samas aga valutasin ikka liiga pikalt südant eelmise tööandja pärast, isegi helistasin endistele kolleegidele, mida kõike tuleks veel või teisiti teha. Seda pole kindlasti vaja! Sinu endine maailm toimib suurepäraselt ka Sinuta.

 

Omniva kommunikatsioonijuht Kaja Sepp jagab nõuandeid omast kogemusest. Foto: Omniva

2. Õpi. Ära häbene küsida.

 

Mina teadsin Telias töötades une pealt nii 4G võrgu sagedusi ja püsiühenduse kiirust, regulatsioone ja ettevõtte tulevikuplaane. Uus algus oli väga raske, sest Omnivas avanes täiesti uus maailm pakiautomaatide, traktide, postiseaduse, tolli, kandelogistika, sorteerimise ja taevas kihutavate Hiina lennukitega. Kaks kuud olin pidevas meeleheites, et ei saa seda kunagi selgeks – aga järjepidevalt lugedes ja küsides hakkasid mosaiigitükid paika loksuma. Ilmselt suutsin ka meeleheidet varjata, sest kolleegid kiitsid mind kiire sisseelamise eest. Kindlasti oleksin aga võinud teha oma elu lihtsamaks ja rohkem rumalaid küsimusi küsida, mitte pärast vaeva nähes neile iseseisvalt vastuseid otsida.  

 

3. Tavalisest töökohast teevad Töökoha inimesed.

 

Uue tulijana võid küll olla kõigest uuest vaimustunud ja ettevõttesse armunud (vt p.1), aga see tuhin ei kesta kaua inimesteta sinu ümber. Leia uues ettevõttes oma inimesed, loo kiiresti suhtlusvõrgustik, ehita üles tiim – mitte ainult organisatsioonistruktuurilises, vaid eelkõige vaimses või tundelises tähenduses. Koostöö, üksteise toetamine, ideede pildumine ja elluviimine – see kõik saab toimuda ainult koos kolleegidega. Mida rutem neid tundma õpid, seda parem. Kuna ükski organisatsioon ei koosne ainult inglitest, on mündi teist külge vaadates kasu sellestki, kui saad kiiresti aru, mida kelleltki oodata ja mida mitte. Mind aitas palju see, et käisin esimese kahe kuuga läbi praktiliselt kogu ettevõtte – kõlab ehk lihtsa asjana, aga Omniva puhul tuleb arvestada asukohti kõigis maakondades, tütarettevõtteid Baltikumis ja sidusettevõtet Hiinaga. Hiina, tõsi küll, pole ma siiani läinud, aga ausalt öeldes mul kahjuks sinna kohapeale ka asja polegi.

Kaaskiri – väärtusetu kohustuslik novell või oluline otsustusriist tööandjale?

Tänases võrgustunud maailmas on uute töötajate ligimeelitamine lausa omaette teadus – tööotsija meelsasti ei soovi läbida keerukaid kandideerimisprotsesse, mis nõuavad CV-d, kaaskirja, mitut kandideerimisround’i ja koguni kodust ülesannet, millega kandideerimislahingusse astuda. Ent just pealtnäha väikse kaaluga kaaskiri võib olla peamiseks otsustusriistaks tööandja poolt. Viasat AS värbamisspetsialist Janno Isat toob välja punktid, miks alustada oskusliku kaaskirja kirjutamisega juba täna.

 

1. Ole veendunud, et Sa tõesti soovid seda töökohta!

 

Esmalt, ei ole sugugi uudne olukord, mil kandidatuur on esitatud eksi kombel valesse ettevõttesse. Veendu, et oled põhjalikult tutvunud töökuulutusega, tööd pakkuva ettevõttega ning ametipositsiooniga, mida soovitakse täita. Tihtipeale võib ühe konkurssi raames kandideerida mitmeid sadu kaasvõitlejaid, millest osa inimesi langeb konkursilt välja just seetõttu, et ei ole süüvinud pakutava töö ja ettevõtte tausta. Soorita töökohavalik sama kaalutletult, kui valiksid endale ülikallist mantlit, ülikonda või koguni katusealust – tee uurimistööd, tee kindlaks, et Sa tõesti soovid seda töökohta ning see tasub Sulle pikemas perspektiivis ära.

 

2. Kui töökoht paneb Sul silma särama, siis alusta selle sama emotsiooniga ka kaaskirjas.

 

Kaaskiri on midagi enamat, kui vaid oskuste, teadmiste ja kogemuste loetelu – selle funktsiooni täidab CV. Kaaskiri on Sinu võimalus eristuda teistest kandidaatidest – võimalus väljendada enda motivatsiooni ning rääkida enda ainulaadset lugu, mida teisel kandidaadil ei ole ette näidata. Too välja info, mis ei peegeldu Sinu CV-st ja ära jäta mainimata enda trumbid, mida oled töövestluseks hoidnud. Pea meeles, et kaaskirja abil saad luua tervikliku paketi, mis toob Sinule kindla kutse intervjuule.

 

Kaaskiri võib olla sageli just see, mis toob kindla "jah" intervjuukutsele. Foto: Unsplash.com

Kaaskiri võib olla sageli just see, mis toob kindla “jah” intervjuukutsele. Foto: Unsplash.com

 

3. Ole aus ja isiklik. Miks Sa tahad seda tööd ning mida saad ettevõttele juurde anda?

 

See on eriti oluline siis, kui Sul ei ole veel sarnast tööalast kogemust, kuid see on Sinu hobi või unistus, kuhu soovid jõuda – kirjuta sellest! Kui oled tutvunud ettevõtte profiiliga lähemalt, siis mõtle sellele, mida sooviksid Sina selles valdkonnas muuta, arendada – mõtle suurelt ja edasta enda visioon ka kaaskirjas.

 

4. Ära üle paku, suurustlemine ja/või tööandja taevani kiitimine ei too mõistlikku tulemust.

 

Ole enda kaaskirjas siiras. See on küll Sinu võimalus näidata, kuidas eristud teistest kandidaatidest, ent silmnähtav enese ja tööandja ülekiitmine ei pruugi kõlada loomulikuna.

 

5. Ole korrektne – kirjavead, õige adressaat ja asutus. Kontrolli üle! Kaaskirja vormistuse šnitte leiad internetist.

 

Enne kaaskirja saatmist vaata üle, et Sinu kirjakeel oleks korrektne – juba kirjapilt loob inimese kohta esmamulje. Niisamuti tee kindlaks, et esitad kandidatuuri õige adressaadiga ettevõttele. Eriti oluline on see siis, kui kandideerid mitmesse ettevõttesse samaaegselt.

 

6. Kogu jutt peaks mahtuma ühele A4-le, ent kogu lehte ei tasu äärest ääreni täis kirjutada.

 

Time is money ja personalitöötaja ei pruugi piiratud ajaressursi ja suure kandidaatide hulga tõttu süveneda pikka novelli. Konkreetsus on kaaskirja puhul võtmesõna! Kujutle, et Sul on enne tööintervjuud võimalus esineda ettevõtte personalitöötajale viis minutit – kaaskiri on täpselt see relv, millega saad ennast ettevõttele maha müüa, ent erinevalt esinemisest teed seda kirjapildis.

 

7. Kui kahtled, siis lase heal kaaslasel oma kaaskiri üle vaadata. Kas tema kutsuks Sind tööintervjuule?

 

Haara sõber, pereliige või tuttav, kes vaataks kriitilise ja värske pilguga Sinu kirjatüki üle – see annab tekstile tihtipeale uue lihvi ja viimistluse juurde.

 

8. Kõik tundub soodne, kontrollitud ja oled oma kaaskirja koos CV-ga ära saatnud, tubli!

 

Nüüd pöidlad pihku ja kannatliku meelt. Kui Sind kutsustakse vestlusele, siis võta oma kaaskiri uuesti ette ning loe veelkord enda meele värskendamiseks üle, mis Sa kirja panid.

 

 

Kui avastad, et probleemis peitub kirg ja kires uued võimalused!

Kui keegi oleks mulle minu 20ndates aastates öelnud, et Maris, ühel päeval asud tööle haridusvaldkonnas, oleksin selle mõtte tõenäoliselt kõva häälega välja naernud. Minu jaoks haridus ja selle sees tegutsemine seostus ennekõike ebameeldivate emotsioonidega, sest eliitkoolis „tubli tüdruku“ staatuse hoidmine nõudis oma lõivu. Pidevad õppimisele kulunud öötunnid ja närvisüsteemi laastav õpikeskkond oli miski, mille tahtsin kiiresti unustada. Ometi sai sellest kunagi kogetud ebameeldivusest hiljem minu kirg ja inspiratsioon.

 

Võttis palju aastaid aega enne kui sain aru, et valge rahalaeva tagaajamine ja karjääriredelil tõusmine mind õnnelikuks ei tee. Illusioon õnnevalemist pragunes mõne aastaga pärast laste saamist ja mõistsin, et minu töö ei loo suures plaanis erilist väärtust. Väikses plaanis muidugi. Aitasin müüa ja turundada tooteid ja teenuseid, mis kindlasti tegid kedagi õnnelikuks ning maksumaksja näol olin eeskujulik riigi kodanik. Tasuna sain tunnustust ja motiveerivat palka. Kõlas hästi, aga seda seni, kuni hakkasin enda käest küsima küsimusi: Kas see mida teen on päriselt vajalik? Millist muutust loob ühiskonnas minu praegu tegevus? Kas tegutsen vastutustundlikult? Kas olen päriselt õnnelik?

 

Alati särav Maris Viires

Ebamugavus, mis mind valdas sellel hetkel oli kirjeldamatu. Ma ei teadnud, mida ma päriselt tahan, kuid teadsin, mida ma enam ei taha. Nii mitu aastat pidevalt kõike küsimärgi alla pannes,  jõudsin ühel päeval endalegi üllatava tulemuseni. Mõistsin paljuski läbi sisemise ärrituse ja isikliku visiooni loomise veendumuseni, et valdkond, mis mind kümne küünega enda poole tõmbab, on haridus. Valdkond, mis on pidevalt vaeslapse rollis, sest nii nagu lapsevanemaks olemist, võetakse sageli ka haridust tervikuna ise-enesest mõistetavalt. Paljuski läbi oma laste koolitee olen mõistnud, et saab ka inimväärselt ja mänguliselt õppida ning kahjuks ka näinud, et paljud probleemid, millega ise silmitsi olin, on endiselt veel lahendamata. Mind häiris süsteemi süsteemitus ja inimeste vohav vastutustundetus, mind häiris õpilaste ja õpetajate väsimus ning passiivsus ning mind häiris inimeste ükskõiksus ja koostöö puudumine haridusvaldkonnas tervikuna. Selles kõigest sai ühtäkki minu kirg, mis veenis mind tegema otsust, mida polnud enne kaalunudki. Sellest väikesest otsusest peale on mind igapäevaselt saatnud teadmine, et teen täna õiget asja, sest aitan kaasa terve ja jätkusuutliku inimkonna ja ühiskonna loomisele.

 

Uude valdkonda teeraja rajamine on sihikindel töö, mis algab otsusest ja väikestest sammudest. Täna töötan neljandat aastat Noored Kooli programmi värbamis- ja turundusjuhina aidates haridusse tuua särasilmseid motiveeritud inimesi, kes sarnaselt minule on jõudnud äratundmiseni, et haridus on oluline. Lisaks aitan käivitada uut haridusalgatust „Asendusõpetajate Vahendusprogramm“ ning panustan vabatahtlikuna veel paari organisatsiooni tegevusse, kes samuti edendavad Eesti haridust.

 

Jagan oma lugu, sest ma usun täna, et probleemis peitub lahendus, sest probleemis on kirg. Me ei pööra tavaliselt tähelepanu asjadele, mis meid ükskõikseks jätavad ning keeruline on end motiveerida tegutsema millegi nimel, mis tegelikkuses korda ei lähe. Soovin, et kõik inimesed leiaksid üles oma kire, mistahes valdkonnas see ka paikneb. Ja puhta lehena alustades on kõik võimalused olemas, tuleb vaid teha esimene väike samm.

Noori müügihaisid motiveerivad finantssõltumatus, paindlik tööaeg ja eneseareng

Meedias ja ühiskondlikus arutelus on omajagu kajastamist leidnud noorte tööhõivega seotud teemad. Millised on võimalused noori motiveerida ja kuidas nad ise suhtuvad varakult tööturule sisenemisse? Jätan siinkohal kõrvale suvised malevad, mis annavad samuti noortele hea väljundi ja võimaluse lisaraha teenida, ning vaatlen Viasati noorte müügiinimeste näitel, mis neid motiveerib ning kuidas jagatakse aega töö ja kooli vahel.

 

Meil on kaks müügisuunda – telefonimüük ehk telemarketing ja face-to-face ehk otsemüük. Samuti tegelevad meie klienditeeninduse inimesed paljuski müügitööga. Selle suve seisuga on meil tööl 20 noort, kellel vanust kõigest 17 või 18 aastat, otsemüügi meeskondades aga on lausa 83% töötajatest nooremad kui 25! Enamik neist teeb tööd kas kooli kõrvalt või siis suvisel koolivaheajal. Tallinnas liitusid näiteks otsemüügi meeskonnaga suve hakul korraga kolm klassivenda, et enne abituuriumi algust lisaraha teenida ja kogemusi saada. Neid kõiki motiveeris ka töö liikuv iseloom ja rutiinivabad päevad.

 

Helina, kes esmakursuslasena Tallinnas ärikorraldust õpib, toob esile, et tema jaoks on müügitöö tegemine olnud meeletu eneseareng:  „Müük on mulle õpetanud, kui oluline on järjepidevus ja enesemotivatsioon – võitjad ei loobu ja loobujad ei võida!,” ütleb Helina. Peale enesekindluse kasvatamise ja suhtlemisoskuse arendamise hindab ta võimalust, et sai siduda koolis kohustusliku praktika töötamisega Viasatis.

 

Viasat AS vahva tiim Erna matkal võidutsemas Foto: Viasat AS

 

Hiljuti 18. sünnipäeva tähistanud Linda aga jõudis telemarketingis juba aasta nooremana tiimijuhiks saada. Mis on vajalik, et nii noorelt juhiks tõusta ja ennast kehtestada?

„Minu jaoks enda kehtestamise valem noorelt on olnud lihtne – järjepidavus. Kõik takistused ja ei-d on olnud minu jaoks väljakutsed ja võimalused. Mul on kahju näha, et nii paljud noored hoiavad end tagasi vaid oma vanuse pärast, sest tõde on, et kuigi meil on terve elu ees, peaksime just sellepärast kohe tegutsema, et jõuda veel kaugemale! Kes aeglaselt sõuab, jõuab kaugele kindlasti, kuid kes palju varem sõudma hakkab, jõuab isegi siis kaugemale, kui ta väga aeglaselt sõuab.

Seega kõik, mida noorelt millegi suurema saavutamiseks vaja, ongi enesekindlus, järjepidavus ning usk endasse ja oma eesmärkidesse. Kõik on võimalik, kui me selle võimalikuks mõtleme!” on Linda seisukoht.

 

Klienditeeninduses töötav Anett liitus Viasatiga 11. klassis õppides ja suutis töötamise kõrvalt ka edukalt gümnaasiumi lõpetada. Mis teda motiveeris kahes rollis pingutama? Usun, et alljärgnevat tasub just tööandja vaatevinklist tähele panna:

„Põhiline motivaator oli ikkagi eesmärk teenida endale vaba raha, et olla vanemate rahakotist sõltumatu. Sõbrad ja vanemad hoiatasid küll, et mul tekib ülekoormus, kuid siiski suutsin nii ennast kui ka teisi üllatada. Mida rohkem teed, seda rohkem jõuad! Muidugi pani see mind tüütusse olukorda, tihti pidin loobuma erinevatest üritustest, mis toimusid näiteks reede õhtul, sest kui teistel hakkas nädalavahetus, hakkas minul töönädal. Kuid tuju oli mul alati hea ja see mind ei murdnud, samuti oli minul alati vaba raha, kui teised pidid tegema valikuid rahakotist  sõltudes. Suureks edasiviivaks jõuks olid ka minu imetoredad ja toetavad kolleegid, kes koolis kontrolltööde ja eksamite ajal mulle alati pöidlaid pihus hoidsid. Kuna olin/olen selles seltskonnas kõige noorem, hoiti mind väga ning näiteks kvartali kokkuvõtete ajal toodi mind välja kui särasilmset ja naerusuist – vot see andis hoogu juurde! Samuti loodi mulle ka väga paindlik graafik. Näiteks kui teistel olid tööpäevad kaheksatunnised, siis mina olin vahel õhtuti neli tundi jne, energiat ja motivatsiooni oli lühikeste tööpäevadega rohkem. Et mitte lasta raisku aastaga kogunenud teadmistepagasit ja kogemusi, jätkan Viasatis ka sügisest ülikooli õppima asudes. 

 

Seega, finantsiline sõltumatus, paindlik tööaeg ning uued kogemused ja eneseareng on noorte jaoks tööturule sisenedes paljuski peamised motivaatorid. Olgem tööandjana valmis neile seda pakkuma ja võimalikult paindlikult tegutsema. Võita on kindlasti palju ja edaspidises tööandja brändingus võib olla vägagi väärtuslik, kui  noored edukad inimesed teie ettevõtet hea sõnaga meenutavad!

Sügisene sagimine tööturul: uue töö otsijad küsivad 400 eurot rohkem ja eelistavad töövestlustel käia lõunapauside ajast

 

Uut tööd otsivad inimesed eelistavad töövestlustel käia lõunapauside ajal, selgus tööturu sügistrendide uuringust, mille viis oktoobri esimestel nädalatel läbi CV.ee karjääriarengu kontaktvärav. Viimase 30 päeva jooksul on töökuulutusi sirvinud 35,4% vastanuist (ja lausa 43,7% hetkel töötavatest inimestest) ja uuele tööle hiljuti kandideerinud pea kümnendik vastanuist (7,9 % hetkel tööga hõivatutest). Neljal protsendil (4,4 % vastanuist ja 3,9 hetkel töötavatest inimestest) õnnestus viimase kuu jooksul saada ka uus tööpakkumine.

 

Lõunaapausid majast väljas viivad tihti hoopis töövestlustele. Foto: Unsplash.com

Lõunaapausid majast väljas viivad tihti hoopis töövestlustele. Foto: Unsplash.com

 

CV.ee karjääriarengu kontaktvärava tööturu sügistrendide uuringu andmeil eelistab enamus uut tööd otsivatest inimestest käia töövestlustel päeva esimeses pooles – kas lipsata vestlusele lõunapausi ajal (23,6 %), hilishommikul (22,1 %) või siis varahommikul enne tööpäeva algust (17,6%). Viiendik vastanuist kinnitas, et võiksid uue potentsiaalse tööandjaga kohtuda ka vabal päeval, kohe peale tööpäeva lõppu või päris hilisõhtusel ajal.

 

Praegusel töökohal on rahul 27% uuringu küsimustele vastanud 1632 inimesest, kes kinnitasid, et nad töökuulutusi ei vaata. Hiljuti vahetas töökohta 11,7 % tööga hõivatutest –  8,3 % alustas uue tööandja juures viimase poolaasta sees ja täiendavad 3,4 % viimase 30 päeva sees.

sygistrendid2017-uudiskiri

Uut tööd paneb eelkõige otsima ja esimesel võimalusel vastu võtma parem palk (72,7% vastanuist) ja samuti liigutaks edasi juhul, kui töö oleks huvitavam (35,7 %) või see arendaks (28,6 %). Töövahetuse põhjustest oluliseks sai ka töökoha asukoht – 30% vastanuist vahetaks tööd kohe, kui see oleks kodule lähemal. Keskmiselt töötavad inimesed kodust 6 – 15 km kaugusel.

 

Oma teenitava netopalga sisestas uuringusse 1175 vastajat, kes saavad keskmiselt kätte 800-1100 eurot kuus. Kõige suurem netokuupalk oli CV.ee tööturu kevadtrendide uuringule vastanute hulgas 16 000 euro suurune.

 

Netopalga ootus on uuringutulemuste keskmisele tuginedes aga 1200 – 1500 eurot kätte töökuu eest. Seega võib järeldada, et palgasurve on tööturul jätkuvalt aktuaalne ning tööd vahetades eelistavad inimesed küsida ligi 400 eurot kõrgemat netotöötasu, kui on nende praegune sissetulek praeguses ametis.

 

Naiste teenitav netopalk jääb vahemikku 500 – 1000 eurot ning ootus uuele palgale uues ametis vahemikku 900 – 1500 eurot. Meeste netopalk jäi uuringu tulemustes vahemikku 700 – 1500 eurot ning ootus uuele palgale 1175 – 2000 eurot. Töökoha vahetusele mõtleks viiendik vastanuist ka siis, kui neile pakutaks paremat boonuste või lisatasude teenimise süsteemi.

 

Kõige aktiivsemad töökuulutuste sirvijad on inimesed, kes on oma ametis töötanud enam kui 5 aastat – neist pooled (47 %) on viimase 30 päeva jooksul aktiivselt uut tööd otsinud, kuid siiski suhteliselt tagasihoidlikult kandideerimiseni ka jõudnud (4,1 %), mis näitab, et oma uutesse väljakutsetesse suhtutakse kaalutlevalt.

 

Kõige suuremad kandideerijad on aga inimesed, kes on töötanud oma ametis kuni kolm aastat. Neist 11,6 % astus viimase kuu jooksul konkreetse sammu uue töökoha leidmise suunas.

 

Keskmine vastaja CV.ee uuringus oli 41aastane naine.

Päärn Brauer: äpilt oodatakse lihtsaid ja loogilisi asju

Eesti Energia e-kanalite valdkonnajuht Päärn Brauer rääkis konverentsil Mobile first!, et maja sees välja mõeldud asjad ei pruugi ühtida kliendi ootustega ja maailma parim äpp sünnib koostöös kasutajatega.

Brauer rääkis Eesti Energia kogemusloos, et kõik nende e-kanalid kuuluvad IT alla. Mobiilirakenduste arendamisel on suurimaks väljakutseks andmepõhine juhtimine ja praegu valmistatakse ette platvormi, et minna uutele turgudele.

 

Suuremad e-kanalid on Energia.ee ja Elekrilevi.ee. „Meil on ka Eesti Energia äpp, mis on tunnistatud maailma parimaks äpiks. Saime šeigiga kätt suruda ja tõesti ongi maailma parim,“ tundis Brauer head meelt.

 

Eesti Energia puhul ei saa öelda, et üle poolte kasutajatest käiksid mobiilis. Energia.ee-st moodustavad mobiili sessioonid 15 protsenti ja Energia.ee-s koos äpiga on neid 45 protsenti. Samas on äpi kasutaja Braueri sõnul lausa viis korda aktiivsem kui veebikasutaja.

 

Eesti Energia e-kanalite valdkonnajuht Päärn Brauer Mobile first! üritusel Foto: Eesti Energia

 

Kesksel kohal tarbimisajalugu

 

E-kanalite valdkonnajuhi sõnul suhtutakse äppi kui põhiäri toetavasse funktsiooni, millel on kesksel kohal tarbimisajalugu. Viimase teeb võimalikuks kauglugemine, mis tähenda, et kui käia äpis isegi vaid kord kuus, siis info on kõik ilusti olemas ja ise midagi tegema ei pea.

 

„Kui äpil on kesksel kohal tarbimisajalugu, siis meie klientidel aitab tarbimisajalugu oma tarbimist jälgida, juures on olulised soovitused, mis kell tasub elektrit tarbida ja mis kell mitte. Ka homsed hinnad on võrdluseks juures,“ seletas Brauer.

 

„Lepingut äpis sõlmida ei saa, see on lihtsalt info vaatamise koht ja me ei kavatsegi seda sinna panna,“ lisas ta

 

Fännid palusid vabandust, et avasid äpi vaid korra nädalas

 

Selleks, et leida üles äpi head ja vead ning sellele vajadusel vunki juurde lisada, otsustati koostöös Emoriga teha fookusgrupi uuring. „Emor aitas meil värvata inimesed ja me istusime klaasi taga ja kuulasime, kuidas meie äpist räägitakse.“

 

Tõdeti, et äpil on lausa nii tõsiseid fänne, kes lausa palusid vabandust, et neil pole aega rohkem kui korra nädalas äppi avada. Välja tuli muudki huvitavat, mida äpi abil kontrollida ja millest ettevõttel endal aimugi polnud.

 

Kuid enamasti oodatakse äpilt lihtsaid ja loogilisi asju, näiteks pikemat tarbimisajalugu või erinevate perioodide võrdlusi, resümeeris Brauer kasutaja ootused.