Eesti ihaldusväärseim tööandja Tallinna Lennujaam jagab nippe, kuidas olla atraktiivne tööandja tööturul

Tööandja brändingu agentuuri Instari ja CV-Online’i koostööna läbiviidud kevadise uuringu tulemusena selgus, et Eesti atraktiivseimad ettevõtted on Tallinna Lennujaam, Eesti Energia ja Skype. Uuring oli viidud läbi ligi 1000 töötava inimese hulgas. Vastanute näol oli tööandja brändingu agentuuri Instari esindaja Kersti Vannase sõnul tegemist kirju seltskonnaga erinevatest vanusegruppidest, kelle keskmiseks vanuseks tuli 39 eluaastat. Tallinna Lennujaama personalijuht Katrin Kelder jagas siirast rõõmu tunnustuse eest #Töövahetusraadio 11. saates: „Uhke tunne on! Kui uudis hakkas levima, siis hakati ka organisatsiooni sees sellest rääkima.“ Katrinile oli positiivseks üllatuseks: „Lennujaam on suuresti populaarne noorte seas – noortele meeldib reisida, lennata, avastada uusi kohti ja maid. Teisalt on aga Tallinna Lennujaama positiivne kuvand ka keskmise töötajaskonna seas järelikult väga välja kandnud, nagu uuringu tulemustena ka selgus.“ Mis on toonud Tallinna Lennujaamale Eesti ihaldusväärseima tööandja tiitli ning mida küll töötajad ühelt atraktiivselt tööandjalt ootavad?

 

Tallinna Lennujaam on kui sümbol, Eesti ühenduspunkt välismaailmaga ja inimestele vaieldamatu esimene kokkupuute koht koduga pärast avastusretki. Küsimusele, millega ihaldusväärseima ettevõtte personalijuht Katrin on pidanud tegelema, vastas Katrin järgmiselt: “Tallinna Lennujaamas on meie kõigi jaoks alati hästi oluline, et iga töötaja tööl on mõte, tähendus ja missioon. Tõsi on see, et Tallinna Lennujaam, mis kannab ka Lennart Meri nime, on märgilise tähendusega organisatsioon, mis paneb meile töötajatena ka suuremad kohustused, kuna klientide ootused on meie suhtes kõrgemad. Oleme väga tähelepaneliku pilgu all.” Katrin jagab töötajatelt ja sisekliimast peegelduvaid muljeid, et Lennujaamas on lahe töötada! Mitte ainult kõrvaltvaataja jaoks, vaid ka nendele, kes on tulnud ja jäänud organisatsiooni. „Tallinna Lennujaama töötajatena hoolime sellest tööst, mida teeme ning tunneme rõõmu kui oleme hästi toime tulnud. Inimeste keskmine tööperiood meie organisatsioonis on ligi kümme aastat, mis ei ole päris tavapärane tänases töömaailmas.” Kersti Vannas jagab Tallinna Lennujaama puudutavaid uuringu tulemusi: „Uuringust ilmnes, et 29% vastanutest sooviksid Lennujaamas töötada ning 47% on Lennujaamas töötamisest huvitatud.“ Selline tulemus tuleneb ettevõtte seestpoolt väljapoole kiirgamisest. „Kui me räägime tööandja brändingust, siis tegelikult see algabki ettevõtte seest. Vaid ilusate loosungite välja ütlemine ei töö ühelegi ettevõttele pikaajalist edu,“ tõdeb Vannas.

 

Mida töötajad ootavad ühelt healt, atraktiivselt tööandjalt?

Tallinna Lennujaama personalijuht Katrin Kelder

 

Kersti jagab tulemusi numbrites: “Üks oluline faktor on kindlasti paindlikkus. Küsisime inimestelt, millist tööd nad sooviksid teha: kas tegutseda avalikus sektoris, erasektoris või ettevõtjana.“ Selgus, et 20% vastanutest sooviksid olla ettevõtjad ehk iseenda aja peremehed. Iseseisev aja ja tervikuna töö planeerimine tuli ilmsiks ka töökoha valikut kriteeriumite juures – „tööandja paindlikkuse all ei mõelda ainult seda, et töötajal oleks võimalus kodus töötada, vaid ka võimalust töögraafiku juures kaasa rääkida.” Instari esindaja võtab kokku, et töökoha valiku kriteeriumite puhul on eespool töötajate võrdne ja aus kohtlemine – 81% vastanutest pidasid seda väga oluliseks faktoriks. Töökoha valikul on inimestele oluline ka töökoha stabiilsus ning organisatsiooni pikaajalisem konkurentsivõimelisus.

 

Ent Tallinna Lennujaam on töös 24 tundi ööpäevas ning organisatsioonis töötab ligi 600 inimest. Lennujaama kogukond on aga veelgi suurem – meiega kokku ligi 2000 inimest. Kas sellest aspektist hoolimata on Tallinna Lennujaamas kõik eeltoodud valiku kriteeriumid olemas? Lennujaama personalijuhina kostab Katrin Kelder: “Jah, me oleme paindlikud. Meil on üsna palju töötajaid, kes õpivad ja töötavad aasta eriperioodidel erineva koormusega, seega püüame loomulikult olla paindlikud.“ Katrin arvab ka, et on hästi oluline mõlemad osapoole vastastikune austus. „Me saame töötajatega alati läbirääkida ning leida koos lahendusi. Austav ja väärikas suhtlemine, hea mikrokliima on meile väga olulised.“ Tallinna Lennujaamas on viidud läbi ka organisatsioonisisest uuringut, mis sisaldas lisaks muudele aspektidele ka  küsimusi õigluse tajumise ning konfliktsuse taseme osas. „Uurisime töötajatelt, kuidas nad saavad kolleegidega ja juhtidega läbi ning tulemused olid väga positiivsed.“ Katrin lisab, et Lennujaama kogukonnas ei pea järgima põhimõtet, mis keelaks kellegi poole otse pöörduda või piiraks enda arvamuse avaldamist, „see on väga oluline aspekt.“

 

Kuidas alustada teekonda, et saada tööturul atraktiivseks tööandjaks?

 

Igapäevaselt on näha tööturul ettevõtteid, kes otsivad endale töötajaid, ent vahel ei ole piisavalt huvilisi, kandideerijaid või väljavalitud töötajad jäävad ettevõttesse vaid lühiajaliselt. Kersti Vannas jagab nõu, kuidas saada mõnusaks tööpaigaks töötajatele: „Tööandja atraktiivsuse aluseks on 2 komponenti – on oluline olla enda sihtrühmas tuntud ning lisaks tuntusele on oluline see, et ettevõtte sihtrühm sooviks seal ettevõttes töötada.“ Kersti selgitab Eesti näitel, et on ettevõtteid, kes on inimestele tuntud, ent seal ei taheta töötada ning on ka atraktiivseid ettevõtteid, kellest ei teata tööturul väga palju. Instari kui tööandja brändingu agentuuri soovitus tööandjatele on teada, kes on Sinu ettevõtte sihtrühm ning millised on sihtrühma soovid. See annab tööandjale teadmise, mida tööturul pakkuda ja aitab luua ka värbamissõnumit. Katrin Kelder kergitab edu võtit, et Lennujaama eelis on võimalus pakkuda erakordset kliendikogemust. „Sama oluline kui see, et meie kliendid saavad meid külastades positiivse kliendikogemuse, on ka see, et inimesed meie organisatsioonis tunnevad ennast olulise ja väärtuslikuna.  Näiteks valdame me siseveebis alati positiivse tagasiside, mida kliendid meiega jaganud, ja meil on pidevalt, mida jagada. “

 

Ettevõte võiks ka arvestada, et inimene usaldab eelkõige enda või enda lähedase kogemust. Lennujaam töötab selle nimel, et inimestel oleks just nimelt suurepärane kogemus ja lennujaamas töötavad inimesed tahaksid seda luua . „Need on vahetevahel ka pisikesed  igapäevased asjad, kas või see, et meil on kombeks kõiki kogukonna liikmeid tervitada, aga märkamine ja tunnustamine loovad meie kultuuri ja seda, et inimesed tahaksid meiega meie missiooni jagada.“

 

Kuula #Töövahetusraadio saatelõiku koos Tallinna Lennujaama personalijuhi Katrin Kelderiga siit:

Eesti hinnatuimad tööandjad 2012Eesti hinnatuimad tööandjad 2012Eesti hinnatuimad tööandjad 2012

 
Meie iga-aastasest küsitlusest selgus, et töötajate silmis on suutnud hinnatuima tööandja esikolmikus positsiooni säilitada nii Eesti Energia, Swedbank kui Elion. Kõrgelt hindasid vastajad kindlustunnet, mida stabiilses organisatsioonis töötamine pakub, organisatsiooni head mainet ning seda, kui tööandja on oma valdkonna liider.

 

Võiks öelda, et isegi ootuspäraselt olid hinnatuimate tööandjate tabeli tipus suured organisatsioonid. Eesti Energia võitis ka sel aastal ülekaalukalt esikoha ja oli eelistatuim tööandja nii eesti- kui vene keelt kõnelevate inimeste seas. Seejuures siiski erinesid päris palju eesti- ja vene keelt kõnelevate töötajate tööandjaeelistused.
 

 
Põhjustena, miks soovitakse enim Eesti Energias töötada, toodi kõige tihedamini välja:

 

• tegemist on oma valdkonna liidriga
• meeldib, et on tegemist suure ettevõttega
• huvitav töö/valdkond
• atraktiivne töötasu
• head karjäärivõimalused

 

Ehk olulisemgi kui antud organisatsioonide nimistu on tegelikult see, et selgus, mida töötajad tööandjate valikul enim väärtustavad. Olulisimate põhjuste top on järgnev:
 

 
Muu huvitava kõrval tuli ka välja, et tööandjavaliku puhul on olulised kindlustunne ning enamik inimesi eelistab pigem suuri organisatsioone. Tõenäoliselt soodustab just selliseid eelistusi ja soove majanduse pisut ebastabiilne olukord.
 
Veel tuli välja, et eesti keelt kõnelevad vastajad väärtustavad vene keelt kõnelevatest vastajatest huvitavat tööd või valdkonda märksa enam ning vene keelt kõnelevad vastajad jällegi atraktiivset töötasu. Erinevusi eelistustes märkasime ka vaadeldes alla 30-aastaseid, kelle jaoks on olulisimad huvitav töö või valdkond ning karjäärvõimalused, üle 30-aastastel aga atraktiivne töötasu ja paindlik graafik.
 
Küsitlus on läbi viidud veebruari lõpust kuni märtsi alguseni ning sellele vastas üle 2500 inimese üle Eesti.
 
Eelmise aasta TOP 20 näete SIIN>> 
Meie iga-aastasest küsitlusest selgus, et töötajate silmis on suutnud hinnatuima tööandja esikolmikus positsiooni säilitada nii Eesti Energia, Swedbank kui Elion. Kõrgelt hindasid vastajad kindlustunnet, mida stabiilses organisatsioonis töötamine pakub, organisatsiooni head mainet ning seda, kui tööandja on oma valdkonna liider.

 

Võiks öelda, et isegi ootuspäraselt olid hinnatuimate tööandjate tabeli tipus suured organisatsioonid. Eesti Energia võitis ka sel aastal ülekaalukalt esikoha ja oli eelistatuim tööandja nii eesti- kui vene keelt kõnelevate inimeste seas. Seejuures siiski erinesid päris palju eesti- ja vene keelt kõnelevate töötajate tööandjaeelistused.
 

 
Põhjustena, miks soovitakse enim Eesti Energias töötada, toodi kõige tihedamini välja:

 

• tegemist on oma valdkonna liidriga
• meeldib, et on tegemist suure ettevõttega
• huvitav töö/valdkond
• atraktiivne töötasu
• head karjäärivõimalused

 

Ehk olulisemgi kui antud organisatsioonide nimistu on tegelikult see, et selgus, mida töötajad tööandjate valikul enim väärtustavad. Olulisimate põhjuste top on järgnev:
 

 
Muu huvitava kõrval tuli ka välja, et tööandjavaliku puhul on olulised kindlustunne ning enamik inimesi eelistab pigem suuri organisatsioone. Tõenäoliselt soodustab just selliseid eelistusi ja soove majanduse pisut ebastabiilne olukord.
 
Veel tuli välja, et eesti keelt kõnelevad vastajad väärtustavad vene keelt kõnelevatest vastajatest huvitavat tööd või valdkonda märksa enam ning vene keelt kõnelevad vastajad jällegi atraktiivset töötasu. Erinevusi eelistustes märkasime ka vaadeldes alla 30-aastaseid, kelle jaoks on olulisimad huvitav töö või valdkond ning karjäärvõimalused, üle 30-aastastel aga atraktiivne töötasu ja paindlik graafik.
 
Küsitlus on läbi viidud veebruari lõpust kuni märtsi alguseni ning sellele vastas üle 2500 inimese üle Eesti.
 
Eelmise aasta TOP 20 näete SIIN>> 
Meie iga-aastasest küsitlusest selgus, et töötajate silmis on suutnud hinnatuima tööandja esikolmikus positsiooni säilitada nii Eesti Energia, Swedbank kui Elion. Kõrgelt hindasid vastajad kindlustunnet, mida stabiilses organisatsioonis töötamine pakub, organisatsiooni head mainet ning seda, kui tööandja on oma valdkonna liider.

 

Võiks öelda, et isegi ootuspäraselt olid hinnatuimate tööandjate tabeli tipus suured organisatsioonid. Eesti Energia võitis ka sel aastal ülekaalukalt esikoha ja oli eelistatuim tööandja nii eesti- kui vene keelt kõnelevate inimeste seas. Seejuures siiski erinesid päris palju eesti- ja vene keelt kõnelevate töötajate tööandjaeelistused.
 

 
Põhjustena, miks soovitakse enim Eesti Energias töötada, toodi kõige tihedamini välja:

 

• tegemist on oma valdkonna liidriga
• meeldib, et on tegemist suure ettevõttega
• huvitav töö/valdkond
• atraktiivne töötasu
• head karjäärivõimalused

 

Ehk olulisemgi kui antud organisatsioonide nimistu on tegelikult see, et selgus, mida töötajad tööandjate valikul enim väärtustavad. Olulisimate põhjuste top on järgnev:
 

 
Muu huvitava kõrval tuli ka välja, et tööandjavaliku puhul on olulised kindlustunne ning enamik inimesi eelistab pigem suuri organisatsioone. Tõenäoliselt soodustab just selliseid eelistusi ja soove majanduse pisut ebastabiilne olukord.
 
Veel tuli välja, et eesti keelt kõnelevad vastajad väärtustavad vene keelt kõnelevatest vastajatest huvitavat tööd või valdkonda märksa enam ning vene keelt kõnelevad vastajad jällegi atraktiivset töötasu. Erinevusi eelistustes märkasime ka vaadeldes alla 30-aastaseid, kelle jaoks on olulisimad huvitav töö või valdkond ning karjäärvõimalused, üle 30-aastastel aga atraktiivne töötasu ja paindlik graafik.
 
Küsitlus on läbi viidud veebruari lõpust kuni märtsi alguseni ning sellele vastas üle 2500 inimese üle Eesti.
 
Eelmise aasta TOP 20 näete SIIN>>

Kuu tööandja: Net Group OÜ

Alustame CV-Online`i blogis uue rubriigiga “kuu tööandja”. Teeme juttu iga kuu mõne huvitava ja eesrindliku ettevõttega, kes vaatamata praegusele keerulisele olukorrale on otsustanud suuremal hulgal uusi töötajaid värvata. Esmaspäeval avaldas IT-ettevõte Net Group meie portaalis korraga kümme töökuulutust. Mis toimub?

Küsimustele vastas Net Group OÜ tegevjuht Priit Kongo. Loe kodulehelt ettevõttest täpsemalt!

Miks on Net Groupil äkki hulgaliselt uusi töötajaid vaja?
Net Groupi käesoleva ning järgmiste aastate plaanis on laiendada Eestis pakutavate IT-teenuste valdkonda ja veelgi hoogsamalt laieneda Lääne-Euroopa turgudele.  Oluliselt on plaanis suurendada ekspordi osakaalu. Aastateks 2010–2015 prognoosime Net Groupi käibe kasvu praeguselt 100 miljonilt kroonilt 250 miljoni kroonini. Umbes kolmandiku sellest moodustab eksport. Neid sihte silmas pidades oleme oma tiimi laiendamas.

Loe taispikka artiklit