JUHATAJA ASETÄITJA / FINANTSIST

Sadama 17 Tallinn
Avaldati: 11. august 2017 Tähtaeg: 25. august 2017

Tallinna Jäätmekeskus on Tallinna Keskkonnaameti hallatav asutus. Asutuse põhimääruse kinnitab ja seda muudab Tallinna Linnavalitsus. Tallinna Jäätmekeskuse tegevusvaldkond on korraldatud jäätmekäitlusteenuste pakkumine, jäätmevaldajate jäätmealane nõustamine, jäätmete liigiti kogumise arendamine, jäätmeladestuse vähendamine ja taaskasutavate jäätmete osakaalu suurendamine.

Tööülesanded

 • Keskuse administratiivmajanduslik juhtimine ja finantsmajandusliku tegevuse, aruandluse korraldamine;
 • Finantside efektiivne juhtimine, koordineerimine ja kontroll ning vastava kirjavahetuse korraldamine;
 • Eelarve koostamiseks vajaliku info koondamine ja eelarve täitmise jälgimine ja analüüsimine ning vajalike raportite, vastavate omapoolsete ettepanekute esitamine;
 • Jäätmevoogude jälgimine, statistika koostamine;
 • Klienditeenindusprogrammi haldus ja täiendusarendus;
 • Juhatajale igapäevase finantsalase toe pakkumine ettevõtte strateegiliste eesmärkide saavutamisel ning tema asendamine juhtimisalastes küsimustes (äraolekuperioodil).

Nõudmised kandidaadile

 • Finants- või majandusalane kõrgharidus ja vähemalt 3-aastane eelarve- või rahandusalane töökogemus;
 • Tööks vajalike riigi ja Tallinna õigusaktide tundmine, nende rakendamise oskus;
 • Üldised teadmised avaliku sektori finantssüsteemist (Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendid), eelarve koostamise põhimõtetest ja majandusanalüüsi aluste tundmine;
 • Arvuti kasutamise oskus (sh Microsoft Excel), sealhulgas ametikohal vajalike programmide ja andmekogude kasutamise oskus;
 • Töötajate töö koordineerimine ning selle kontroll;
 • Uute töötajate väljakoolitamine ja juhendamine;
 • Eesti, vene ja inglise keele valdamine;
 • Väga hea analüüsivõime, hea suhtlemis- ja väljendusoskus ning pingetaluvus ja koostöövalmidus.

Omalt poolt pakume

 • Meeldivat töökeskkonda;
 • Konkurentsivõimelist palka;
 • Huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • Eneseteostamise võimalust;
 • Väljakutset osaleda unikaalse linnaettevõtte arendamisel;
 • Koolitusvõimalusi.

Lisainformatsioon

 • Kandideerimiseks palume saata enda CV koos motivatsioonikirja ja palgasooviga aadressile Katerina.Navross@prugi.ee märgusõnaga „Juhataja asetäitja/finantsist" hiljemalt 25.08.2017.

Tööle asumise aeg  niipea kui võimalik

Kandideerimiseks täida väljad:

Logi sisse