Ava lehe mobiilne versioon
Leia sobiv kuulutuslahendus kohe
Võta ühendust kliendihalduriga
Helista: 6990 555

Värbamisteenused

OSALINE EELVALIK

Osaline Eelvalik on teenus, mis on lahenduseks lihtsamate ametikohtade täitmiseks, kus üldjuhul kandideerib palju töösoovijaid. Antud teenus hoiab kokku Sinu tööaega, sest CV-de töökuulutuse koostamise ja CV-de selekteerimise võtame enda kanda, mis on üldjuhul ajamahukad tegevused.

Loe edasi

EELVALIK

Eelvaliku teenus võimaldab teil leida sobiv töötaja avaliku konkursi ning täiendava detailse otsingu tulemusena CV-Online andmebaasist.

Värbamisprotsess ametiprofiili täpsustamisest ja töökuulutuse koostamisest kuni eelvaliku läbinud kandidaatide presenteerimiseni kliendile teostatakse CV-Online värbamiskonsultandi poolt.

Otsingu protsess:

 • täpsustame kliendiga vakantse ametikoha üksikasjad (konkreetsed nõudmised haridusele, töökogemusele, keeleoskusele ning kandidaadi isikuomadustele)
 • koostame ja avaldame töökuulutuse vastavalt kliendi poolt nõutud kriteeriumidele
 • vajadusel otsime sobivaid kandidaate oma andmebaasist, saadame neile tööpakkumise e-mailiga ja telefoni teel selgitame välja nende motivatsiooni konkursil osaleda
 • võtame vastu CV-d ja avaldused, jaotame kandidaadid sobivateks, tõenäoliselt sobivateks ja mittesobivateks
 • sisestame vajadusel (online) intervjuu küsimused. Online-intervjuu küsimuste koostamisel arvestame tööandja poolt eelistatud kompetentse. Online-intervjuule saab tööandja ka ise küsimusi lisada.
 • presenteerime kliendile konkursi raames laekunud parimaid kandidaate koos online-intervjuu tulemuste ja omapoolsete kommentaaridega. Ettevõttel jääb üle ainult kandidaatidega kohtuda ja teha lõplik valik
 • Äraütlemiskirjad mittevalituks osutunud kandidaatidele võtame samuti enda kanda.
 • Üks ametiprofiil: 790 EUR + KM

VÄRBAMISE LISAVÕIMALUSED

 • Telefoniintervjuude tegemine 1 lõppkandidaadile: 60 EUR + KM
 • Taustauuringu tegemine 1 lõppkandidaadile: 60 EUR + KM
 • Intervjuuaegade kokkuleppimine ja koordineerimine kuni 5 lõppkandidaadi osas: 15 EUR + KM

Loe edasi

EELVALIK+

Eelvalik+ teenus võimaldab teil leida sobiva töötaja avaliku konkursi, täiendava detailse otsingu tulemusena CV-Online andmebaasist. Lisaks sisaldab teenus ka lühiintervjuud telefoni teel või kohapeal (ca 15 minutit).

Värbamisprotsess ametiprofiili täpsustamisest ja töökuulutuse koostamisest kuni eelvaliku läbinud kandidaatide presenteerimiseni kliendile teostatakse CV-Online värbamiskonsultandi poolt.

Loe edasi

TÄISVALIK

Täisvalik võimaldab leida sobiv töötaja avaliku konkursi ning täiendava detailse otsingu tulemusena CV-Online andmebaasist.

Kogu värbamisprotsess ametiprofiili täpsustamisest ja töökuulutuse koostamisest kuni lõppkandidaatide presenteerimiseni kliendile teostatakse CV-Online värbamiskonsultandi poolt.

Otsingu protsess:

 • täpsustame kliendiga vakantse ametikoha üksikasjad (konkreetsed nõudmised haridusele, töökogemusele, keeleoskusele ning kandidaadi isikuomadustele)
 • Vakantse ametikoha põhjaliku ametiprofiili koostamine koostöös kliendiga (keskendume nõutud võtmekompetentsidele, varasemale töökogemusele, haridusele, keeleoskusele ning oodatavatele isikuomadustele)
 • Ametiprofiilis sisalduvate andmete põhjal töökuulutuse koostamine ja avaldamine CV- Online`is kuni 1 kuuks
 • Täiendava detailse otsingu teostamine CV-Online andmebaasist ning leitud potentsiaalselt sobivatele kandidaatidele tööpakkumist tutvustava ning konkursil osalema kutsuva e-kirja saatmine
 • Laekunud kandidaatide hulgas eelvaliku tegemine (sobivad, varukandidaadid, mittesobivad kandidaadid). Eelvalik teostatakse kandidaadi CV-põhise hindamise ning võimalusel täiendava telefoniintervjuu põhjal
 • Eelvaliku läbinud kandidaatidest ülevaatliku raporti esitamine kliendile
 • Eelvaliku läbinud ning kliendi poolt ootustele vastavaks tunnistatud kuni viie kandidaadiga CV põhise intervjuu läbiviimine
 • Tripodi isiksusetesti läbiviimine kuni kolme lõppkandidaadiga (isiksuseküsimustik NEO TRI)
 • Kuni viie kandidaadi taustauuring
 • Lõppkandidaatide esitamine kliendile
 • Klient kohtub lõppkandidaatidega ja teeb lõpliku valiku
 • Tagasiside andmine mittevalituks osutunud lõppkandidaatidele telefoni teel
 • Tagasiside andmine ülejäänud mittevalituks osutunud kandidaatidele e-kirja teel.
 • Teenus sisaldab 4-kuulist garantiid leitud uuele töötajale ehk kui nelja kuu jooksul pärast töölepingu sõlmimist selgub, et töötaja antud ametikohale ei sobi (Tööleping lõpetatakse Tööandja algatusel), teostame samale ametikohale teistkordse otsingu tasuta.

Hind: kandidaadi 1 kuu brutopalk (kuid mitte vähem kui 1800 eur) + KM (1 ametikoht) Tasu makstakse 2-s osas: 50% projekti alustamise tasust makstakse koheselt ning ülejäänud 50% tasust makstakse värbamisega lõppenud konkursi korral (Paigutustasu tuleb tasuda ka juhul, kui kandidaat on ettevõttesse otse kandideerinud ning osutub valituks).

Loe edasi

SIHTOTSING ANDMEBAASIST

Sihtotsing võimaldab leida sobiva töötaja detailse otsingu tulemusena CV-Online'i andmebaasist. Teenus sobib neile, kes ei soovi avalikku konkurssi korraldada ja/või soovivad kasutada otsepakkumiste tegemist kriteeriumite järgi sobivatele kandidaatidele CV-Online'i andmebaasist.

Loe edasi

Telli

Iga 4,7 minuti järel leiab üks inimene endale CV-Online'i kaudu töö

Vaata töökuulutust